MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

Bentley Navigator

Bentley Navigator v8i

Bentley Navigator (turpmāk tekstā Navigator) ir datorprogramma 2D/3D vektoru grafikas dokumentu skatīšanai, izdrukāšanai un grafiskajai anotēšanai. Ar grafisko anotēšanu ir apzīmētas vienkāršas zīmēšanas un rasēšanas darbības, ieskaitot precīzo zīmēšanu, koordinātu ievadi, kā arī rasējumu, karšu un plānus papildināšanu ar paskaidrojošām skicēm un piezīmēm. Grafiskās anotēšanas darbību rezultāts – līnijas, teksti, simboli netiek pievienoti izejas dokumentam, bet, -  nonāk atsevišķā overlay DGN failā.

Overlay failu paredzēts izmantot, piemēram, pievienojot novietnes plānam grafiskus komentārus par projekta saskaņošanas gaitu un nepieciešamām izmaiņām plānā. Dažādas struktūrvienības var lietot grafiskajai anotācijai atšķirīgas krāsas vai līniju veidus, noformēt ar savstarpēji saskaņotiem izcēlumiem. Šo failu var atvērt ar jebkuru citu Microstation saimes programmu, un, galarezultāta apvienot kopā ar sākotnējo izejas failu.

Navigator ir iespējams izmantot arī kā vienkāršotu grafiskās projektēšanas programmu, bet šāds pielietojuma veids ir ierobežots ar minimālo grafikas datu rediģēšanas rīku komplektu (elementus var uzzīmēt, nodzēst, bet nevar ērti un ergonomiski rediģēt), kā arī nevar labot izejas rasējuma failu (DGN, DWG). Tomēr, Navigator ir iespējas pievienot gan rastra, gan vektoru atbalstfailus(references), un –arī pielāgot darba vidi Workspace (saskarne, makro programmas, līnijstili – custom line style un citi resursi) konkrētas nozares prasībām, piemēram, topogrāfijai – „ADTI”. Līdz ar to, ja vienkāršs zīmēšanas darbs tiek veidots no jauna Navigator vidē, tad to var pilnvērtīgi izmantot arī projektēšanā, gala rezultātu noformējot, piemēram, Powerdraft programmā.

Navigator ir Bentley MicroStation v8i saimes produkts, un, tam ir MicroStation līdzīga grafiskā lietotāja saskarne, kā arī v8i pamata funkcionalitāte.

Navigator programmas iespējas, tā priekšrocības:

 • Labi zināmā un populārā „Microstation” saskarne
 • Microstation programmas pamata funkcionalitāte manipulācijās ar DGN, DWG faila saturu
 • Iespēja pietuvināt, attālināt un pārvietot attēlu uz ekrāna
 • Darbības ar grafikas slāņiem (levels)
 • Vairāku vektoru un rastra grafikas(arī PDF un WMS) datņu vienlaicīgu aplūkošanu (atbalstdatnes), to pieslēgšana atslēgšana
 • Datu meklēšanu dokumentā
 • Grafiskās anotācijas (zīmēšanas) darbības
 • Mērīšanas rīki
 • Dokumenta vai tā fragmenta izdrukāšana uz printeri vai PDF
 • DGN V7, DGN V8, Bentley i-model, DWG, 3ds un ESRI SHP formātu atbalsts
 • Vairāku koordinātu sistēmu tiešs atbalsts (LKS-92, ģeogrāfiskās koordinātes vai, cita sistēma)
 • GPS iekārtu pieslēgšanas atbalsts
 • Izvade uz Google Earth KMZ
 • 3D modeļu atbalsts un vizualizācija (Luxology ēnošanas dzinējs, animācijas)
 • ProjectWise dokumentu vadības sistēmas "klients"
 • Pievilcīga cena – aptuveni 4 Navigator licences 1 Powerdraft licences cenā
 • Apple IPad operāciju sistēmas atbalsts  - pieejama versija uz iOS

GPS iekārtu atbalsta funkcija ir paredzēta, lai no mobilās iekārtas (IPad vai Windows Notebook ar GPS)  atrodoties objektā apsekotu objektu pēc plāna un izdarītu grafiskās atzīmes (Redline) pēc situācijas dabā.

Image001

Image003Image005

 Apgūstot Bentley Navigator, daudzos gadījumos palīdzēs MicroSoft Windows, Word un Excel zināšanas, bet, atsevišķas tēmas ir specifiskas datorizētās projektēšanas (CAD) darba videi

Image007