MikroKods

Ģeotelpiskās informācijas
un tālizpētes tehnoloģijas

Par Mums Aktualitātes Programmatūra Pakalpojumi Tālizpēte Sadarbība Jautājumi un atbildes

ERDAS Imagine

ERDAS IMAGINE® ir pasaules vadošā ģeotelpisko datu apstrādes sistēma, kas iekļauj zemes virsmas attēlu pirmapstrādi un analīzi, tālizpēti un ĢIS vienotā un ērtā pakā, kura vēl lielākai efektivitātei ir savienota ar citām Intergraph un citu vadošo ĢIS izstrādātāju vispopulārākajām programmām, kā arī Leica fotogrammetrijas programmām.

ERDAS IMAGINE nodrošina lietotājiem ērtu un ātru 2D un 3D telpiski piesaistītu attēlu un modeļu , 3D filmiņu un kartogrāfiskas kvalitātes produktu ģenerēšanu no visa veida satelīta attēliem, aerofoto ainām, kartēm, plāniem un sensoru datiem.

Erdas Imagine Ar Landsat Riga2

Moderna lentveida (Ribbon) saskarne nodrošina programmas ērtu lietošanu un ātru apgūšanu ar visiem tās daudziem tūkstošiem funkciju, ERDAS Imagine piedāvā sasniegt unikālu darba ražīgumu visām tālizpētes un ĢIS modelēšanas darbībām. Ikviens lietotājs var veidot savus skriptus, un, iekārtot lietotāja saskarni tā, kā ir ērti konkrētam darbam.

Virkne produktivitātes rīku, piemēram, Swipe divu attēlu dinamiskai salīdzināšanai, ir unikāli, un sastopami tikai ERDAS Imagine programmas versijās:

Erdas Imagine Swipe

Telpiskie modeļi (Spatial Models) ir koncepcija, kura ir radusies tieši kompānijā ERDAS un mūsdienās ir būtiska ĢIS analīzes sastāvdaļa. Telpiskie modeļi palīdz atrast sakarības un virzību, dabas un sociālajās parādībās, tādās kā klimata izmaiņas, sagaidāmās ražas, meža krāju, kā arī novērtēt dabas stihiju postījumus sastādot darbību sarakstu ar ērtu, grafisku un shematisku darba plūsmas soļu aprakstu:

Erdas Spatial Modeler

Izgūtos telpiskā modeļa rezultāta datus var ērti tālāk apstrādāt programmā Geomedia:

Erdas Ndvi Riga 2006 Apkartnes Geomedia

ERDAS Imagine satur desmitus specifisku tālizpētes moduļu- rīku, katru no kuriem var apskatīt telpiskā modeļa diagrammas formā, un, tādējādi, to labāk izprast pirms pielietojuma:

Modela Apskate

Modela Apskate2

ERDAS Imagine nodrošina kā vienkāršu vektorizēšanu (ciparošanu) , tā arī automātisku, inteliģentu apvidus objektu vai tā daļu atpazīšanu satelīta vai aerofoto ainā un tās kontūras izzīmēšanu, kā arī daudzus pusautomātiskus kartogrāfa rīkus datu izgūšanai un to koriģēšanai, karšu noformēšanai.
Programma piedāvā daudzus kombinētus datu skatus no viena avota, vai no vairākiem, izmantojot attēlu spektrālos raksturojumus, apgaismojumu, tekstūru u.c. parametrus.

Shoebox

Drawing Region Growing

Cesu Pils Las Returns

Cesu Baznica Las

Mobile Lidar In Erdas 2013

ERDAS Imagine piedāvā plašu 3D modelēšanas un LIDAR datu rīku klāstu, ieskaitot LIDAR punktu mākoņa klasifikāciju un profilu ģenerēšanu no LIDAR datiem

ERDAS Imagine tiek piedāvāts trijās komplektācijās - bāzes komplektācijā Imagine Essentials, paplašināta versijā Imagine Advantage, un - profesionālajā versijā Imagine Professional:

http://geospatial.intergraph.com/products/ERDASIMAGINE/ERDASIMAGINE/Details.aspx

Vairāk informācijas :
http://geospatial.intergraph.com/Resources/2013-collateral.aspx